Οικόπεδα

For Sale
€ 250.000
Οικόπεδο στην Σκάλα -Μούντα L0106
For Sale
€ 335.000
Οικόπεδο στα Κλείσματα L0109
For Sale
€ 220.000
Οικόπεδο στο Αργοστολι L0110
For Sale
€ 380.000
Οικόπεδο στα Κουντουράτα L0111
For Sale
€ 120.000
Οικόπεδο στις Πλατιές L0113
For Sale
€ 60.000
Οικόπεδο στα Φαρακλάτα L0114
For Sale
€ 95.000
Οικόπεδο στο Ρατζακλί  L0115
For Sale
€ 50.000
Οικόπεδο στα Μουσάτα L0117
For Sale
€ 205.000
Οικόπεδο στα Χελμάτα L0119
For Sale
€ 55.000
Οικόπεδο στα Φάρσα L0120
For Sale
€ 45.000
Οικόπεδο στην Πεσσάδα  L0121
For Sale
€ 40.000
Οικόπεδο στην Πεσσάδα L0122
For Sale
Νεα Καταχώρηση
€ 65.000
Οικόπεδο κοντά στην Σάμη  L0123
For Sale
Νεα Καταχώρηση
€ 65.000
Οικόπεδο στα Κοριάννα L0124
For Sale
€ 120.000
Οικόπεδο στα Κατσαράτα L0126