Υπηρεσίες


Δασικές - Περιβαλλοντικές Μελέτες

Μελέτη αεροφωτογραφίας (φωτοερμηνεία):

- Για την τεκμηρίωση ύπαρξης ή μη δρόμων,μονοπατιών, κτιρίων καθώς και τον εντοπισμό ορίων ιδιοκτησίας.

- Για ενστάσεις οσον αφορά Πράξεις Χαρακτηρισμού ( Δάσος - Δασική έκταση - Αγρός ή Χορτολίβαδο) – Προσδιορισμός χρήσης γης ιδιοκτησίας.

- Προσδιορισμός για το έτος κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων ή όποιων άλλων προσθετών κατασκευών.